Пријави

Специјализирани HVAC системи HVAC технологии
Специјализирани HVAC системи HVAC технологии
Првото нешто што треба да се знае е дека климатската контрола на затворен објект за канабис е индустриска апликација. Потребна е многу енергија за да се надоместат огромните оптоварувања на топлина и влага кои се создаваат од светлата и растенијата. Главните функции на системот се ладење и одвлажнување.

Испратете го вашето барање